Hakkımızda

Biz kimiz?


Sospitas Bilimsel Girişim Limited Şirketi olarak bilişim başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği, denetim, üçüncü göz danışmanlık ve uzmanlık eğitimleri konularında hizmet vermekteyiz. Her geçen gün kazandığımız tecrübemiz ve kurduğumuz uzman kadromuz ile portföyümüzü yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan; engelli ve yaşlı bakım alanında, bulut bilişim, elektronik donanım ve gömülü yazılım alanlarında genişletmeye devam ediyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında iş kazalarını, meslek hastalıklarını, ilaç sarfiyatını ve bunlardan kaynaklanan tedavi masraflarını azaltmak üzere proje ve yazılım geliştiriyoruz. Bunlara ek olarak, nesnelerin interneti alanında geliştirdiğimiz donanım ve yazılımımız sayesinde evde bakıma muhtaç ve yaşlı olan insanların daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyoruz.


Amacımız

İş yerlerindeki, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ulusal yasalara ve evrensel İSG prensiplerine uygun olarak organize edilmesine ve standartlaştırılmasına öncülük etmek, bunun yanı sıra ulusal İSG veri bankası kurulması çalışmalarına katkı vermektir.


Temel İlkelerimiz

 • Etik değerlere bağlı kalmak,
 • Bilimsellikten sapmadan en kaliteli hizmeti sunmak,
 • Yenilikleri takip ederek kazandığımız tecrübeyi başarımıza yansıtmak.

Daha yakından tanıyın

Kırmızı çizgilerimiz

Prudens İSG yazılımımız;

 • Yasal düzenlemelere uygundur,
 • Etik kurallara uygundur,
 • Standart bilgilerle, neden-sonuç ilişkisi kurarak bilimsel veriler sağlar,
 • Evrensel İSG prensiplerine uygundur,
 • Terminolojiyi doğru kullanır ve kullandırır,
 • Amaca yönelik özgün ve doğru uygulamalar sunar,
 • Çalışanların aktif katılımını sağlar,
 • Veri güvenliğini sağlar,
 • Doğru adımlarla doğru uygulamalar yapmanızı sağlar,
 • İşyerine sistem kurmanızı sağlar.

Neler kazandırır?

 • İşyerlerinizde yeni bir kültürün gelişmesine olanak sağlar,
 • İşyerlerinize standart ve disiplin gelmiş olur. Kişiye bağlı değil, Ulusal Mevzuata ve Evrensel İSG Prensiplerine uygunluk sağlar,
 • İşyeriniz daha sağlıklı ve güvenli olur. Çalışanlarınızın korunmasını, iş kazaları ve meslek hastalıkları en aza indirmenizi sağlar,
 • İşyerinizde acil durumlarla rahatça başa çıkabilmenizi sağlar,
 • İşyerinizin her noktasında İSG adına olan biten her şeyi anında görebilmek ve müdahale etmenizi sağlar,
 • İşyerinizdeki tehlike kaynaklarını, hatasız ve eksiksiz olarak belirleyebilmenizi sağlar,
 • İşyerinizin risk analizlerini ve değerlendirmelerini hatasız ve eksiksiz olarak yapmanızı sağlar,
 • Çevre ve üretim korunmuş olur, maliyetler düşer ve verimlilik artar. Sonuçta; çalışan, çalıştıran ve müşteri memnuniyeti artırmayı sağlar,
 • Gerekli bilgilere ve dokümanlara kolayca ulaşmanızı sağlar,
 • İşyerinizde eğitim gereksinimlerini net olarak belirlemenizi sağlar,
 • Kişisel koruyucuların kullanımı nicel ve nitel olarak kontrol altına alınmış olur. Bu sayede ciddi maliyet tasarrufu sağlar,
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği konularında istatistikler için sağlam bilgiler sağlanmış olunur,
 • Ülkenin ve işyerlerinin ILO raporlarında milyar dolarlarla ifade edilen ekonomik kayıpların azalması sağlanır.