Özellikler

Yazılımın kapsamı


Yazılımımız temel olarak aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

 • Etik kurallara ve Deontolojiye uygundur,
 • İBYS ile entegredir ve e-Reçete ile uyumludur,
 • İşyerinde yönetim organizasyonunun tanımlanması sağlanır. Unvan temelinde görev, yetki ve sorumluluklar belirlenir,
 • Ünvan temelinde çalışan bilgileri belirlenir,
 • İşyerlerinin İSG açısından yasal uygunluğunun belirlenmesi, uygunsuzluklar için risk değerlendirmesi yapılması ve önleyici ve iyileştirici çalışmaların yapılması - izlenmesi,
 • Kimyasal maddelerin bilinçli kullanımı ve ILO ICSC formatında yönetimi,
 • Makine / donanım bilgilerinin işlenmesi ve yönetimi,
 • Ergonomik uygunluk ve malzemelerin yönetimi,
 • İSG Kurul toplantıları ve toplantı yönetimi,
 • Ortam ölçümleri ve biyolojik etkenlerin yönetimi,
 • Ramak kala olaylar, bildirimler ve önlem önerileri,
 • Tehlike kaynakları ve önlemler,
 • İşyerindeki olası risklerin neler olduğunun eksiksiz ve hatasız olarak belirlenebilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenebilmesi,
 • Özgün yöntemlerimizle risk değerlendirmesi,
 • Kullanıcı tarafından Sınırsız Risk Değerlendirme Yöntemi girişi ve bunların kullanılabilmesi,
 • Uygulama öncesi risk değerlendirmeleri, iş izin belgelerinin hazırlanması, iş / risk analizleri, iş kazası soruşturma ve acil durum planlaması,
 • Süreçler, talimatlar ve döküman yönetimi,
 • Kişisel koruyucu donanım yönetimi,
 • Bilimsellikten sapmadan en kaliteli hizmeti sunmak,
 • Eğitim gerekliliğinin önceden belirlenebilmesi ve sağlıklı bir şekilde planlama yapılabilmesi,
 • İş kazası ve yasal uygunluk değerlendirmesi istatistikleri,
 • Sağlık uygulamaları
  • Kişisel uygunlukların belirlenmesi,
  • Sağlık kısıtlamalarının belirlenmesi,
  • Unvan ve kişi temelinde yapılacak sağlık muayenelerinin belirlenmesi,
  • Amaca uygun İşe Giriş Muayenelerinin yapılması,
  • Amaca uygun Periyodik Sağlık Muayenelerinin yapılması,
  • Mesleki patolojilerin belirlenmesi,
  • İşitme yitiklerinin hesaplanması,
  • Günlük viziteler, e-reçete uygunluğu (Akıllı reçete),
  • Aşılar ve izleme,
  • Sağlık istatistikleri,
  • Raporlamalar.

Yazılımın özellikleri


Yazılımımız temel olarak aşağıdaki özelliklerden oluşmaktadır;

 • Prudens risk önceliklendirme matrisi,
 • Prudens acil durum önceliklendirme matrisi,
 • İş - Risk Analizi
  • Çalışanların katılımı sağlanır,
  • Yapılan bütün işler net olarak belirlenir,
  • İşlere ait bütün riskler net olarak belirlenir,
  • Kritik işler net olarak belirlenir,
  • İş izni gereken işler net olarak belirlenir,
  • Sertifika gerektiren işler net olarak belirlenir,
  • Talimat gerektiren işler net olarak belirlenir,
  • Zorunlu eğitimlerin dışında, özel eğitimler net olarak belirlenir,
 • Ünvan - Görev Tanımı
  • Ünvan, bölüm, çalışma yeri, kritik iş olup olmadığı, kullanılan donanımlar ve görev tanımları,
  • Yapılan işler, personelin vücudunun çalışırken girdiği statik pozisyonlar, çalışma ortamı ve maruziyet bilgileri,
  • Olası iş kazası risklerinin nerler olduğu, ani kontrol kaybında yaşanabilecek zararlar, meslek hastalığı riskleri, işe girerken ve periyodik olarak yapılması gereken sağlık muayeneleri, sağlık gereklilikleri ve kısıtlamalar, alınması gereken eğitimler ve kullanılacak KKDler.

Yazılımın kullandığı standart veriler


Yazılımımızın kullandığı hazır / standart veriler aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

 • ILO Meslek Hastalıkları tavsiye listesindeki kimyasal ajanlara ait bilgiler ICSC (International Chemical Safety Cards) formatında sunulur. Ulusal Meslek Hastalıkları A Cetvelindeki 868 kimyasal için hazır bilgi mevcuttur. Listedeki çok sayıda kimyasal maddenin maruziyet etkilerinin izlenebilmesi amacıyla yapılması gereken tetkikler konusunda öneri sunar,
 • Standart meslek kodları (International Standard Classification of Occupations 2008 "ISCO-08"),
 • ICD-10 (International Classification of Diseases),
 • KKD listesi,
 • MYK eğitimleri,
 • Yapılıcak analiz ve tetkikler,
 • NACE (Nomenclature of Economic Activities) kodları,
 • Mevzuatla ve evrensel İSG prensipleri ile %100 uyumlu 6000’den fazla akıllı soru ile uygunluk denetlemesi yaptırır. Kullanıcı da istediği kadar soru listesi ve soru ekleyebilir.